Navigation
Powered by Squarespace
Sök
Thursday
Sep212017

Arkeologer som slänger fornfynd

Skrev en krönika i SvD om arkeologer som pga att de måste leka marknad slänger fornfynd och frågade:

"Samtidigt som debatten om bränning av böcker rasar i medierna kastar svenska arkeologer amulettringar och andra urgamla fornfynd. Det känns fel och sorgligt att förstöra över tusenårigt rituellt konsthantverk, och jag är inte ensam om att tycka så.

– Vad man gör är ju att man slänger vår historia! säger Johan Runer, arkeolog vid Stockholms länsmuseum. 

Amulettringar från järnåldern, liksom vikingatida vikter och mynt tillhör den typ av fynd som, så vitt Runer vet, tidigare alltid sparades

Läs resten av krönikan här: https://www.svd.se/fynd-fran-jarnaldern-gar-till-metallatervinningen

 

Det har lett till en livlig debatt. Edward Blom skrev en uppföljande krönika i Fokus.

Smålandsposten skrev: http://www.smp.se/ledare/att-slanga-sin-historia/

Det låter som en skröna, men faktum är att över hela Sverige slängs fornfynd av järn och metall för att uppdragsarkeologer inte har resurser att tillvarata dem. Dessa går till metallåtervinningen (!). Utgrävningens fart får nämligen inte sinkas.

”Det är helt galet, men den här branschen har fått marknadssjuka. Vi leker affär.” Så säger en arkeolog uppgivet om det upphandlingssystem av arkeologiska företag som driver fram en marknad för lägstbjudande. I anbuden finns alltså så små medel som möjligt avsatta för dyr konservering. Metall kräver konservering så sådana fynd gallras gärna bort på plats. Godtyckligt.

Problemet uppstår framför allt när vägar eller något annat skall byggas, för då vill ingen intressent ha besvär med den föreskrivna arkeologiska undersökningen. På kulturminister Lena Adelsohn Liljeroths departement kläckte för några år sedan någon moderat tokdåre idén att byggherrarna själva skulle upphandla utgrävningen. Detta slopades, men inte med mindre än att exploatörer ändå skulle ta hela kostnaden. Då skapades förstås incitament att ändå få så mycket som möjligt av fornfynd bokstavligen undanröjt.

Vi ser resultatet av något av det sämsta inom två ideologiska världar: Vänstern har till sitt vanliga modernistiska historieförakt adderat en multikulturalism som till sin natur skär sig emot kontinuitet och platsförankring, fenomen som reduceras till irriterande påminnelser om verkligheten. Och den liberala borgerligheten, framför allt inom Moderaterna, har odlat en glättig form av ekonomism som fått urarta till allt ifrån ämbetsverk som leker bolag till Fastighetsverk som leker hyressättare till skolentreprenörer som leker betygssättare och exploatörer som leker kulturvårdare. Här som på så många andra områden har just kulturarvet blivit offer för dumskallarnas sammansvärjning. ..."

Lars Anders Johansson från Timbro skrev i Nya Wermlandstidningen och jämförde även han med rivningarna av de gamla stadskärnorna: http://nwt.se/asikter/signerat/2017/08/26/staten-smalter-ned-vart-kulturarv

"...i Sverige har kulturarvet länge varit satt på undantag. Samma häxbrygd av kulturradikalt historieförakt och missriktad marknadsrationalism som utplånade de svenska städerna då politiker och stadsplanerare beredde plats åt motortrafikleder och Domusvaruhus håller i dag på att beröva oss oersättliga fynd från det förflutna. Staten har blivit kulturarvets fiende i en tid när kunskaper om historien ter sig angelägnare än på länge. (SNB)"

 

 Läs Riksantikvarieämbetet svar här:

https://www.raa.se/2017/08/om-gallring-av-arkeologiska-fynd-i-falt/

 

En amerikansk högerpopulistisk sajt hakade också på med konstiga vinklingar, det togs upp av DN:

http://www.dn.se/kultur-noje/svensk-arkeologidebatt-blev-hogerextrem-nyhet/

Som journalist kan man ju inte låta sig dikteras av vad andra skriver, eller kan tänkas skriva, och särskilt inte av extremister. Det är glädjande att det har börjat en stor debatt bland arkeologer och ändringar kan vara på gång. 

Wednesday
Jun282017

Tennisveckan och Almedalen

Sommarens talplanering: Båstad, 17 juli. Jag föreläser på fastighetsbolaget Catellas årliga fastighetsseminarium under tennisveckan. Förra året var det presidentval i USA och USA var i fokus. Årets viktigaste politiska händelse är partikongressen i Kina. Jag kommer att prata om detta och kinesiska investeringsflöden, utveckling och vad det betyder för svenska aktörer. 

Almedalen 4 juli kl 14:10 Kinatimmen i Almedalen. Pratar om Kinas roll i den nya världsordningen med Björn Jerdén. I ett arrangemang av  Sweden-China Trade Council. 

 

Almedalen 4 juli kl 16:30: Debatterar Kulturarvet – Museerna, vad ska vi med dem egentligen? frågar Patrik Hadenius på Forskning & Framstegs och Riksbankens Jubileumsfonds scen i Almedalen.

Ekonomklubben, Stockholm 8 juni 2017. Pratar om En kinesisk ekonomisk världsordning

 

Wednesday
Jun282017

Medverkar på Debatt om Kulturarvet i Almedalen 

 

På tisdagen 4 juli klockan 16:30 är jag med  på Forskning & Framstegs och Riksbankens Jubileumsfonds scen i Almedalen och debatterar Kulturarvet. Läs mer här: http://fof.se/tidning/2017/6/artikel/samtal-om-religion-och-kulturarv

"Efter religionen plockar vi upp en av årets hetaste kulturdebatter: kulturarvet och vad har vi museerna till? Det blir en timmes intensiv debatt med:

  • Lena Holmquist, arkeolog, Stockholms universitet
  • Anna Källén, arkeolog, Stockholms universitet
  • Ulf Dernevik, politiskt sakkunnig regeringskansliet
  • Olof Lavesson, ordförande i kulturutskottet (M)
  • Ola Wong, kulturjournalist och flitig debattör av kulturarvet

Välkomna den 4 juli till Kilgränd 1 i Visby!

Debatten om kulturarvet startar 16:30. Moderator är Patrik Hadenius, chefredaktör på Forskning & Framsteg.

 

Thursday
Jun222017

Medverkar på Kinatimmen i Almedalen på tisdagen

Kinatimmen i Almedalen – Kinas roll i en ny världsordning

De senaste tjugo åren har inneburit en dramatisk, global maktförskjutning från USA och Europa mot Asien. Kina som tidigare var “världens fabrik” är idag, mätt i köpkraft, också världens största ekonomi och en viktig global aktör med konkurrenskraftiga privata och statliga företag som verkar inom alla branscher och har verksamhet över hela världen. Mellan 2004 och 2014 ökade Kinas utländska investeringar över femton gånger. Kina kommer att spela en avgörande roll i alla globala ödesfrågor framöver - i konfliktförebyggande, fredsbevarande, internets styrning, klimatförändringar och genomförande av 2030-agendan för hållbar utveckling. 

Samtidigt tycks fyra decennier av ekonomisk reform och handel inte ha resulterat i ett mer demokratiskt Kina. Tvärtom hävdar många kinesiska experter att Kina blivit mer repressivt under president Xi Jinping. Denna övergång till ett mer självsäkert och kraftfullt hävdande av partistatens makt märks också i Kinas utrikespolitik. Den tidigare policyn att “hålla en låg profil och bida sin tid” (taoguang yanghui) — har ersatts med en mer offensiv hållning under Xi. Dessa aspekter av Kinas utveckling ger anledning till oro. Vilken roll spelar Kina i den nya framväxande världsordningen och vad betyder landets utveckling för Sverige? 
 
Välkomna till en eftermiddag om Kina i Almedalen! 
 

Var? Six Year Plan i Almedalen, Mellangatan 37, Visby
När? Tisdagen den 4 juli kl 14:00- 16:45
Medverkande: Ola Wong, journalist och författare; Malin Oud, Raoul Wallenberginstitutet/Sweden-China Trade Council; Börje Ljunggren, f.d. ambassadör och författare; Birgitta Ed, Six Year Plan; Lars Fredén, f.d. ambassadör och författare; Björn Jerdén, programchef Asien Utrikespolitiska Institutet; Mattias Bergman, VD NEVS; Marianne Ramel, Partner, DLA Piper/Sweden-China Trade Council; Pär Uhlin, VD Six Year Plan/Sweden-China Trade Council; Peter Ling-Vannerus, Head of SEB Beijing m.fl. 
Arrangör: Sweden-China Trade Council, Six Year Plan & DLA Piper


Thursday
Jun222017

Markföroreningar i Kina

The Economist har en väldigt bra genomgång av det tyvärr alarmerande läget för markföroreningar i Kina.

Det väcker också andra frågor eftersom Kina blivit en stor matexportör till Sverige.
 Jag skrev om markföroreningar i min bok Pekingsyndromet, kapitlet Shengfang – staden som blev till skräp, "Marksanering är extremt dyr. Man kan jämföra med den största föroreningsskandalen i Sverige, BT Kemi i Teckomatorp. På 70-talet grävde företaget ner hundratals tunnor med filtermassor som innehöll fenoxisyror och bekämpningsmedlet Dinoseb på fabriksområdet. Folk i området klagade på att de blev sjuka och allergiska och växter dog. Inte förrän 2008 kunde saneringen av BT Kemi inledas. Totalt 77 000 ton jord fick grävas bort och fraktas med båt till Tyskland för att behandlas. När saneringen av södra fabriksområdet är klart har BT Kemi-skandalen kostat bortåt en halv miljard kronor och pågått i mer än 30 år. Trots detta kommer inte området att kunna bli giftfritt. Det anses inte ekonomiskt försvarbart att totalsanera området där BT Kemi låg. Sverige får nöja sig med nivåer som anses uthärdliga. I Kina försöker man istället sopa problemet under nya bostadshus, vilket har ett pris i form av hälsa."
Kommunistpartiets vällovliga kamp mot markföroreningar försvåras av partiet själv. Det pågående nedslaget mot rättighetsadvokater och yttrandefrihet drabbar särskilt miljöförstöring och de som kämpar för renare milö, och därmed kan problemen fortsätta. Mänskliga rättigheter och miljö är tätt sammanlänkade, och Kina kan inte komma förbi det även om de vräker pengar på ny teknik, vilket Economists journalist visar nedan. En annan aspekt är att den som lyckas komma fram med billigare sätt att rena förorenad jord har framtiden för sig, för Kina kommer som sagt att satsa tusentals miljarder på det under överskådlig tid.  
Läs The Economist reportage här: http://www.economist.com/news/briefing/21723128-and-fixing-it-will-be-hard-and-costly-most-neglected-threat-public-health-china
"In 2014 the government published a national soil survey which showed that 16.1% of all soil and 19.4% of farmland was contaminated by organic and inorganic chemical pollutants and by metals such as lead, cadmium and arsenic. That amounts to roughly 250,000 square kilometres of contaminated soil, equivalent to the arable farmland of Mexico. Cadmium and arsenic were found in 40% of the affected land. Officials say that 35,000 square kilometres of farmland is so polluted that no agriculture should be allowed on it at all."

 

Kanal i Shengfang, bild Lou Linwei.