Navigation
Powered by Squarespace
Sök
Thursday
Nov102016

Museidebatten

I september 2016 drog jag igång den stora museidebatten. Den har sedan dess lett till över 100 inlägg i tidningar och etermedia I Sverige men även  Kina, Danmark och Norge. Frågan är om någon svensk kulturdebatt fått lika stor omfattning. Orsaken är att den rörde ämnen som det rådde akut behov att diskutera i samhället:  populitistiskt kunskapsförakt, postmodern sanningsrelativism, normkritik, new public managment och politisering av kulturen. Ledningen för Statens Museer för Världskultur visade sig vara en perfect storm av allt detta.

 

Bild: Väggtidningskrig, anslagstavlan på Östasiatiska.

Mina inlägg i museidebatten: 

8 september 2016-SVD                                 
Regeringen förvandlar museer till propagandacentraler 
En krönika i SvD där jag skrev:
I långa loppet gör Follin museet till en irrelevant pr-byrå för happy-clappy mångkultur.”

28 september-SVD                              
Bah Kuhnkes kulturpolitik hotar kulturarvet
En lång kulturdebattartikel som jag visste skulle få genomslag men inte att det skulle bli så stort.
”Vad som nu sker med Världskulturmuseerna är ett mikrokosmos av en kulturpolitik som gått vilse i postkolonialt tänkande och en kvävande norm av normkritik.”

5 oktober-Kulturnytt       
Hur mår normkritiken på landets museer
P1 Kultur gör en partsinlaga. Jag ger svar på tal och påpekar vikten av att värna oberoende för institutioner som public service och museer.

 

7 oktober-SvD    
Vem är det som har kolonial blick egentligen
Mitt svar till Alice Bah-Kuhnke.

" Det är inget fel på normkritik och postkolonialism som förklaringsverktyg. Problemet är att de har fått bli överideologi, likt en oantastlig religion, och används som ursäkt för att skära bort kunskap, kulturarv och institutionell integritet.

”Men museerna speglar ju den vite mannen som norm!” hör jag nu. Lyssna nu väldigt noga: Östasiatiska är ett museum om Asiens kulturhistoria! Vi är svarthåriga! Det är Follin och hennes helvita och dokumenterat kunskapslösa (om Asien) museiledning som vill göra om det till att handla om Sverige i dag.

Så vem är det som har kolonial blick egentligen?"

9 oktober–GP

Konsulterna blir rika när världskulturmuseerna måste spara 

Med en tydlig agenda att eftersträva mångfald och olika bakgrund, är SMVK:s nya ledningsgrupp en överraskning. De heter Ann, Anna, Andreas, Lars-Erik, Karl, Eva och Gundela. Istället är de som Follin rekryterar påfallande lika henne själv, i kön, ålder, ursprung och utbildningsnivå – Follin har lägstanivån kandidatexamen. Hon har nyligen anställt ny chef och biträdande chef för samlingarna: Linda Lundberg och Annica Ewing. Deras meritlistor visar att de liksom Follin inte kan några utomeuropeiska språk och inte har doktorerat...

 

12 oktober-Expressen      
Bryr sig inte vänstern om kunskapsförfallet
Jag svarar Per Wirténs långa utläggning om identitetspolitikens historia där han drar den förvirrade slutsatsen att jag och mina källor är SD-ideologer. I svaret citerar jag en av mina källor Eva Myrdal som sätter fingret på den ekokammare av konsensus som ofta gör den svenska kultureliten så svag intellektuell.

De ideologiserade världskulturmuseerna var i fritt fall långt innan Ann Follin tillträdde som överintendent 2015. Problemet med att skambelägga folk till att hålla käft är att det bygger upp ilsken frustration och problem som borde ha diskuterats kan växa sig större. 

18 oktober Expressen

Avslutar debatten med Per Wirtén i Expressen:

Per Wirtén (15/10) skriver att nuläget liknar 1960-talets strider (tänk radikal ungdom mot borgerliga bakåtsträvare).

I verkligheten påminner läget snarare om Marita Ulvskogs (S) tid som kulturminister 1996-2004 då kulturarvsstrider banade vägen för dagens etablissemang. Då fattades bland annat det katastrofala beslutet att bilda Världskulturmuseerna som integrationsprojekt.


20 oktober–DN.

Follins rapporter hör hemma i papperskorgen .

"I andra anständiga demokratier tar man för givet att regeringen inte ska berätta för museerna vad de ska producera eller vilken historiesyn de ska ha. Men inte i Sverige." 

22 oktober–SvD

Strävan efter mångfald leder lätt till enfald 

 Jag vidgar debatten och kritisterar planerna på att slå samman Historiska museet, Skokloster, Hallwylska och Livrustkammaren i ett identitetspolitiskt centraliserat museum med politisk agenda. 

Varför ska Historiska museet ägna sig åt min identitet och dagens Sverige? Borde man inte i stället koncentrera sig på de tio miljoner föremål från Sveriges historia man har att förvalta?...

Departementet skriver att den gamla grevinnans palats, liksom Skokloster och Livrustkammaren, har integrerat normkritiska perspektiv i sina utställningar, oavsett vilka ämnen eller artefakter verksamheten utgått ifrån.

Men strävan efter mångfald kan lätt leda till enfald.

 

3 november–SvD

Den bildade politikerklassen på utdöende

Jag gör en krönika i SvD om den enorma och positiva gensvaret jag fått:

"Problemet är att den bildade medelklass som en gång bar upp kultursvängen har nästan mangrant dött ut och ersatts av högt belånade analfabeter med årskort på gymmet som ger fullständigt fan i museer.” mejlar en typisk läsare. Konstnären Karin Mamma Andersson är en av många kulturarbetare som kontaktat mig med liknande åsikter: ”Det bottnar i ett kultur-, kunskaps och historiskt förakt. Och det sker på alla fronter, även på konstinstitutionerna”, säger hon, djupt upprörd över ett Sverige som verkar tappat all respekt för kunskap. O tempora, o mores! som piraten i Asterix brukar citera Cicero. 

Men är det verkligen sant? För varför har i så fall var och en av mina fyra SvD-artiklar i ämnet fått flera tusen delningar på sociala medier?"


11 november–SvD

Museidebatten handlar om respekt för kunskap

”Den svenska doktrinen av normkritik är farlig och auktoritär. Den tystar diskussion och instruerar folk vad de ska tänka”, säger Tiffany Jenkins under ett besök i Stockholm på onsdagen. Hon är författare till  ”Keeping their marbles”, en bok om politisering av museer i västvärlden. ”Den trenden växer ur postmodernt tvivel på västvärldens kultur och upplysningsideal och upphävandet av hög- och lågkultur. Även i andra länder stämplas de som opponerar sig som elitister, homofober eller något i den stilen. Men vad händer när folk tystas tillräckligt länge? De röstar på någon som Trump”, säger hon.

Den här museidebatten är inte och aldrig har varit någon envig mellan mig och kulturministern, i så fall hade jag gärna gjort upp över en lunch på Medelhavsmuseet, som Bah Kuhnke föreslog.

Den väcker sådant engagemang för att den handlar om att värna respekt för sanning, gedigen kunskap, oberoende institutioner och vuxet tänkande. Det är värden som i detta populismens tidevarv behöver skyddas mer än någonsin, i världen och i Sverige.

 

18 november

Ola Wong får pris av Svenska Akademien 

Svenska Akademien tilldelar mig ett pris ur egna medel.

Kinakännaren Ola Wong har skrivit flera inlägg i SvD om museernas och kulturens uppdrag med avstamp i situationen på Statens museer för världskultur. Bland annat har han kritiserat planerna på att slå sammanÖstasiatiska museet och Medelhavsmuseet med Etnografiska. Nu belönas han med ett pris på 60 000 kronor från Svenska Akademien.

 

9 december–SR Studio ett

SR Studio ett – debatt med Alice Bah Kuhnke

 

Jag debatterar med Alice Bah Kuhnke som passar på att reda ut för lyssnarna att miljöpartiets kulturrapport som ligger på miljöpartiets hemsida och för säkerhets skull har grön bakgrund på sig och vars innehåll genomdrivs i praktiken av kulturministern (MP)  inte har med MP:s politik att göra. Glasklart? eller inte. Den nya kulturarvspropositionen som går till riksdagen 2017 går bland annat ut på att centralisera museerna för Sveriges historia till en jättemyndighet med en tjänsteman som lyder direkt under ministern och sätter dessutom det genompolitiserade och normkritiska Riksantikvarieämbetet som åsiktspoliser med uppgift att övervaka effekterna av de statliga museernas arbete. 


27 januari 2017–SvD: 

Akut väljarbehov – återupprätta experterna

Skriver en SvD-krönika om Post-truth och behovet att återupprätta tilltron till etablerad forskning och sanning: 

"Den stora politiska striden i dag står inte längre mellan höger och vänster utan mellan de som tror på en objektiv sanning och inte. Både identitetspolitikerna och populisterna omfamnar en postmodern sanningsrelativism. I deras värld av magiskt tänkande är växthuseffekten en av flera spännande åsikter och historien var full av starka kvinnliga ledare för vi skriver att det var så på museet. De tror att ord ändrar verkligheten och gillar de inte verkligheten har de ”alternativa fakta”."

 

8 mars 2017 -SvD

Jämställdhet omöjligt om vi inte får prata om kvinnor och män

Ett mer oväntat resultat av  museidebatten är att feministveteranerna Gertrud Åström och Yvonne Hirdman bjöd in mig att medverka på Jämställdhetsforum i Örebro.

De visade sig ha en gås oplockad med normkritiken och den postmoderna teorin som tagit över och, som Gertrud säger, alltmer förstör jämställdhetsarbetet...

Som journalist kan jag känna igen mig i känslan att ha varit med och skapat ett monster. Den välvilliga strävan att hjälpa minoriteter osynliggör majoritetssamhället. Vi har rutinmässigt ställt de etablerade politikerna till svars för ytterlighetsgruppers räkning. Vi sätter fokus på undantagen, inte regeln – trots att det sistnämnda bestämmer i demokratier.

Politikerna har för att undgå kritik reducerat sitt språk till tomma fraser avsedda att inte provocera någon – varpå vi hånat dem för flosklerna. Varför är vi då så förvånade och chockade när folk får nog och röstar på en skitstövel som ber alla dra åt helvete?

 

24 mars 2017 – SvD

Kapten Kuhnke styr mot dumhetens isberg

I den kulturarvsproposition som Alice Bah Kuhnke lämnade till riksdagen i februari får chefen för Världskulturmuseerna Ann Follin fria händer att gå vidare med planerna att slå samman museerna. Flytten kommer att lamslå verksamheten, kosta gigantiska summor och riskerar ömtåliga föremål. Samtidigt anställer de en intendent för hotat kulturarv i Syrien och Irak. Denne borde koncentrera sig på hotet mot det egna huset istället!

3 april 2017 – SvD

Världskulturmuseet samarbetar med Miljöpartiets reklambyrå – armlängds avstånd någon?

Världskulturmuseerna måste prioritera sina samlingar

Samtidigt som Ann Follin skriver att hon satsar på kunskap har personalen fått besked att de planerar att samarbeta med en reklamfirma inför höstens utställning på Östasiatiska. Reklambyrån heter Bloomy och är även Miljöpartiets huvudbyrå, skriver jag i en replik på Ann Follins inlägg här. Istället för postkolinala offerriter som repatriation bör museet koncentrera sig på sin kärnverksamhet. 

15 maj 2017 SvD

Tänk fritt så länge du tänker rätt – folket som inte får säga Vi

Har fått en månatlig artikel i SvD Kultur. Den första ägnar jag mig åt Kulturarvspropositionen och inleds med: "Är museerna verkligen fria om politikerna bestämmer vilka åsikter de ska propagera för? Ola Wong har läst den 240 sidor långa kulturarvspropositionen och ser hur den egna åsiktsstyrningen är en blind fläck för regeringen.

 

21 juni 2017 SvD

Svenskarna är Europas mest konsekventa fadersmördare

Kulturpolitiken har blivit en het fråga men förvånansvärt mycket är likt mellan partierna: SD, alliansen och de rödgröna ser kulturen som ett bindningsmedel för samhället. 

Citerar Gunnar Ekelöf efter att ha lyssnat på Riksdagsdebatten om Kulturarvet:

Jag är en främling i detta land

men detta land är ingen främling i mig! 

 

Ovan är samtliga artiklar av Ola Wong hittills i museidebatten.  

 

Följande är ett urval av läsvärda artiklar i debatten: 

Kvartal

Christer Lindberg, professor i socialantropolog

http://kvartal.se/artiklar/vad-hnder-egentligen-p-museerna 

Dagens överdrivna självkritik och romantiska relativism riskerar att leda till en skev bild av historien. 

Axess 

 Cecilia Lindqvist, författare till Tecknens Rike och Qin.

Ett kulturmord i vardande.

http://www.axess.se/magasin/default.aspx?article=3147

"Att slå samman Östasiatiska museet, Medelhavsmuseet och Etnografiska museet skulle skada Sverige som kulturnation. Det får inte ske." 

DN, Birgitta Rubin

Stoppa flyttkarusellen och se över fastighetsverkets roll!

http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/birgitta-rubin-stoppa-kontraproduktiva-flyttkaruseller-och-se-over-fastighetsverkets-hyresmodell/

"Märkligast av allt är att ledningen inte förstår världet av sina samlingar" 

Expressen Kultur, Lars Anders Johansson (Timbro) 

Musserna ska inte användas av Bah Kuhnkes aktivistkompisar för opinonsbildning.

"Politiker och aktivistiska tjänstemän genomdriver just nu en omläggning av stora delar av den svenska kulturpolitiken i tyst samförstånd. Den kulturarvsproposition som riksdagen röstar om på onsdagen är ett led i en större kampanj som syftar till att centralisera de statliga kulturinstitutionerna och styra deras innehåll bort från folkbildning och kunskapsproduktion och mot folkuppfostran och politiskt agiterande."


Vitterhetsakademin öppna brev till regeringen.

http://www.vitterhetsakad.se/ckeditor_assets/attachments/501/pm-2016-10-27.pdf


”Personal med utpräglad expertkunskap ersätts av personal utan. I brist på sådan personal undergrävs museernas möjligheter att sköta sin centrala uppgift att med ett långsiktigt perspektiv ta hand om och hålla samlingarna tillgängliga utan hänsyn till politiska konjunkturer.” Vitterhetsakademien vänder sig också till systerakademier för att be om stöd ”så att denna allvarliga situation för vetenskapen kan undanröjas”.

Följande lista bygger på ett e-brev från Riksantikvarieämbetet fram till 12 oktober, kompletteras med några missade och lade till nya artiklar och reportage nationellt och internationellt fram till den 17 oktober. Totalt var det då 48 artiklar lågt räknat. 

29 september-DN               
det-ar-medeltiden-jag-ar-nyfiken-pa-inte-astma
Erik Helmersson skriver ledare i DN dä
r han berömmer ola Wong för hans text och delar perspektivet.
”Museerna förmedlar ett ovärderligt kulturarv som nu eroderas. Allt detta bara för en trendteori som kan vara glömd om tio 
år.”

29 september-Baromettern          
Kulturarv i kras
Daniel Braw hänvisar för andra g
ången till vad Per Olsson Fridh sagt i K-podd-special
”På kulturdepartementet arbetas på Alice Bah Kuhnkes (MP) initiativ med en kulturarvsproposition, vars övergripande id
é redan är känd. "Politiken måste lämna det här synsättet att kulturarvet är, liksom, cypriotiska krukskärvor i en monter på ett museum", har Bah Kuhnkes statssekreterare Per Olsson Fridh sagt.”

30 september-SvD                               
Vi ägnar oss inte åt partipolitik
Ann Folin intervjuas i SvD om sammanslagningen, politisering och internt missnöje

30 september-SvD                               
Politisera inte museerna
Liberalernas Birgitta Ohlssonskriver debattartikel
Bah Kuhnkes kulturpolitik är illavarslande och kontraproduktiv. Museerna ska sprida objektiv kunskap – inte uppfostra”

30 september- SvD                              
Ett ideologiskt mästrande av regeringen
SvD samlar kommentarer och reaktioner på Ola Wongs text

30 september-humtank                                     
Kulturarvet och illusionen om politisk korrekthet
Första motargumenterande texten publiceras på humtank av Anna Sofia Rossholm.
Det är bra att frågan om kulturarv får plats i debatten och att museernas roll som folkbildare och bevarare av det historiska arvet diskuteras. Men det hade varit bättre om Wong varit lite mer påläst på dagens kulturarvsforskning i sitt debattinlägg, ett stort gediget forskningsområde såväl internationellt som i Sverige.”

30 september-Världskulturmuseerna      
Pressmeddelande
Världskulturmuseerna skickar pressmeddelande på den rapport som hela diskussionen kretsat kring.

30 september-Axess                           
Museerna ska bli en politisk lekplats
Sen fortsätter det. ” Lyckligtvis har Wong nu förstört förutsättningarna för att den här vanvården av vårt kulturarv ska kunna förverkligas i smidig tysthet.”

30 september-SvD                               
Här är Bah Kuhnkes propagandaministerium
SvD på ledarplats h
ånar med fyra karikatyrutställningarsom de förväntar sig på  de fyraberörda  statliga museerna. Medelhavs- östasiatisk-, etnografiska- och Medelhavsmuseet.
”Nä
r det gäller att låta rasifierade få utrymme i samhället har vi mycket att lära av 1400-talets Kongo. Till skillnad från i dagens Sverige, där de flesta maktpositioner innehas av etniska svenskar, placerade regenten Nkuwu a Ntinu icke-vita på samtliga ledande poster i sitt kungadöme.”

30 september –SN              
Politiska nycker går före kulturvård 

Södermanlands Nyhete ledare: 
De (Kuhnke och Follin) glömmer att det bästa sättet för oss att förhålla oss normkritiska till vår egen samtid är att tillåtas ta del fullt ut av andra tider, andra kulturer och andra människor. Utan moderna glasögon, utan uppfostrande texter. Att bjuda in oss till att uppleva det andra och känna vördnad inför det, utan deras ideologiska filter. Det är oerhört sorgligt.”

30 september- SMP          
Museer som slagfält
Smålandsposten beklagar att museerna kommit i fokus för en politisk strid
”Vänstern har länge hävdat att allt är politik medan högern tröstlöst försökt förklara värdet av att lämna vissa sfärer ifred. Kampen om museerna kommer att göra oss fattigare vad gäller förståelse för tidigare generationers villkor och kultur.” 

1 oktober-Expressen         
Rädda museerna från normpoliserna
Anna Dahlberg: ” Verksamheten ska betona kulturens föränderlighet och en mångfald av identiteter. Personalen ska genomgå queer- och rasifieringsutbildningar. Och expertisen ska släppa tolkningsföreträdet och bland annat låta barn- och ungdomsråd vara med och forma innehållet.” 

3 oktober-NT                         
Auroras sista dans
Edvard Hollertz på Norrköpings Tidningar hänger på i en ledarkrönika. Han hänvisar även till K-Podd special där v intervjuat Per olsson Fridh, politisk sekreterare hos Bah Kuhnke.
Faran är att regeringens kulturpolitik nedvärderar historiska lärdomar och kunskaper. Nutidsmänniskan riskerar att gå vilse i de tomma spegelsalarna som museerna ska bli.”

3 oktober                                
Normkritiken satt i tvångströja
Åsa Linderborg sällar sig till kritikerna av kulturarvspolitiken efter att Nationella Dramaturgiatet att ställa in sitt samtal om scenkonsten och normkritik på Stockholms Stadsbibliotek.  Pandora är ute ur asken på allvar. Hon slår fast att 

”Alla institutioner ska underkastas ett och samma normkritiska tänkande, allt och alla ska silas genom ett identitetspolitiskt durkslag. Annars kan man bli av med pengarna.

Det är den här öppet politiserade kulturpolitiken som påverkade arrangörerna att ställa in ett seminarium om scenkonsten i en föränderlig tid.

Det är den som styr Svenska Filminstitutet.

Det är den som nu i höst har ställt in kikarsiktet på museiverksamheten.”

” Alice Bah Kuhnkes öppet politiserade kulturpolitik påverkade Nationella Dramaturgiatet att ställa in sitt samtal om scenkonsten och normkritik på Stockholms Stadsbibliotek”

3 oktober- GD                       
Stängt på grund av drev
Gunilla Kindstrand skulle modererat den inställda debatten på Stadsteatern i Stockholm.
 Somliga har på ett imponerande vis använt sin levda erfarenhet för att vidga konstfältet och skapa ny kunskap. Andra har, i normkritikens namn, agerat skrämmande enögt auktoritärt i frågor kring barnboksutgivning, översättningar, konst, teater, utställningar. Och också detta måste vi givetvis kunna debattera.”

3 oktober-Dagens Media                
Alice Bah Kuhnke: "Ängsligheten gör mig mörkrädd"
Alice Bah-Kuhnke svarar på fr
ågor efter Åsa Linderborgs kritik på måndagen
”Vi m
åste våga vara en motpol till gängse föreställningar om vad som är rätt och riktigt. Det finns ingenting som gör mig mer mörkrädd än stora körer som arbetar i tron om vidsynthet, men som i själva verket ger upphov till väldigt smala åsiktskorridorer.”

3 oktober – SvD 
Museer har alltid varit politiska 
Arkeologidocent Anna Källén nyanserar synen på museer och historien som ett statiskt tillstånd att förhålla sig till
”När Ola Wong och Birgitta Ohlsson med hänvisning till den internationella museiorganisationen ICOM:s riktlinjer kallar den här kunskapen för en ”tillfällig intellektuell trend”, och kopplar den uteslutande till en kamp mellan olika politiska partier i Sverige 2016, blottar de stora kunskapsbrister.”

3 oktober-Sydsvenskan  
Konsten att tysta konsten
Mats Skogkär skriver mest  ett referat av Linderborgs text.

4 oktober-DN                        
Debatten om museerna riskerar att hamna snett
Fredrik Svanberg, forskningschef på Historiska museet, och forskaren Charlotte Hyltén-Cavallius.
”Vi delar Wongs och andras uppfattning att museernas mångfaldsutveckling ibland tagit sig missriktade uttryck. Det finns exempel på att normkritiska ansatser slagit fel. Men museerna behöver i sitt arbete generellt sett fortsätta vägen bort från den ensidighet som tidigare funnits mot en större mångfald och komplexitet i det som berättas. Museerna behöver en frihet att kunna fortsätta utvecklas med stöd av nya kulturvetenskapliga kunskaper, perspektiv och teorier.”

4 oktober P1
Debatten om normkritik - vad handlar den om egentligen?
P1 kör tio minuter uppsamling av debatten om Normkritik

4 oktober-HD                        
Normkritiken är ingen kinesisk kulturrevolution

Johan Malmberg ger sig in i debatten.
”När Nationalmuseum slog upp portarna som första stora, publika museum 1866 var det ett verkligt nationalistiskt projekt i syfte att utbilda besökarna i "svenskhet". Få - förutom förmente sverigevännen Kent Ekeroth med partikompisar - kan väl idag hävda att den samling som museet då skapade i så tydligt nationalistiskt syfte vore oproblematisk att idag visa upp på exakt samma vis. Det var varken rättvisande då – eller idag. ”

5 oktober-Kulturnyheterna SVT 
Har normkritiken blivit norm

5 oktober-UNT
   
Ska museerna politiseras 
Håkan Holmberg - ledare
Risken är stor, som Ola Wong skriver, att politiska riktlinjer av ett slag i dag lätt kan ersättas av riktlinjer av ett helt annat slag i morgon? Vad händer om vi skulle få en sverigedemokratisk kulturminister i stället för en miljöpartistisk?”

5 oktober-Kulturnytt       
Hur mår normkritiken på landets museer
P1 Kultur om museer, mångfald, kulturarv och kunskap - vad står på spel när förändringens vindar blåser - på nya och gamla arenor? Vi ägnar oss åt den pågående normkritikdebatten.

5 oktober-SvD Debatt     
Forskare: ”Vi behöver inte två Världskulturmuseer
Varför ska vi ha två Värdskulturmuseer med samma inriktning? Det undrar 25 tunga forskare som i stället vill bevara Östasiatiska, Etnografiska och Medelhavsmuseet. Utred mer logiska lösningar fö
r de tre Stockholmsmuseerna, skriver de.

7 oktober-SvD
    
Vem är det som har kolonial blick egentligen
Ola Wong svarar Alice Bah-Kuhnke

7 oktober-Sydsvenskan 
Skyttegravskrig om normkritik
Rakel Chukri skriver i Sydsvenskan
” Är det sant att landets kulturinstitutioner håller på att översvämmas av 10 000 bögar, genushippies och censurivrande rasifierade?”

7 oktober-Aftonbladet   
Blåsta debattörer
Fredrik Virtttanen recenserar debatten

7 oktober-Expressen         
Museerna ska inte lajva Grön ungdom
Karin Pihl svarar på Fredrik Virtttanens inlägg

9 oktober-Expressen         
Kunskapslöst korståg mot identitetspolitiken
Per Wirtén ger sig in i debatten

9 oktober  ThePaper.cn, QQ.com, iFeng.com mm.
瑞典东亚博物馆可能被关闭,多元文化主义下的又一个牺牲品
Svenska östasiatiska museet kan stängas – ännu ett offer för mångkulturalismen?
Luo Xi och Shi Jianfeng
Att Östasiatiska museet med sina ”oupplösliga band” till kinesisk kultur ska ha marginaliserats och nu hotas av stängning beklagas i en artikel i Pengpai – eller ”The Paper” – en Shanghaibaserad nättidning. Texten spreds snabbt via de största nätportalerna. Reaktioner från läsare är starka. Sverige Radios Kina-korrespondent Hanna Sahlberg gjorde reportage om detta den 12 oktober i P1.
http://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_1540070
http://cul.qq.com/a/20161009/016427.htm
http://culture.ifeng.com/a/20161009/50073489_0.shtml

9 oktober  ThePaper.cn
马悦然谈瑞典东亚博物馆史:国王曾将毕生中国收藏捐给博物馆
Göran Malmqvist berättar om Östasiatiska museets historia: Gamla kungen donerade livslånga kinasamlingar till museet
Text: Göran Malmqvist, översättning: Shen Hexi
Malmqvist påminner om Östasiatiska museets tillkomst och dess betydelse för Kina och Sverige. Texten sprids vilt även via WeChat, Kinas motsvarighet till FB+Twitter, med 800 miljoner användare.
http://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_1540176
https://kknews.cc/culture/ojrvvq.html
http://news.wenxuncn.com/2016/wenhua_1010/44094.html

9 oktober - GP
Konsulterna blir rika när världskulturmuseerna måste spara
Med en tydlig agenda att eftersträva m
ångfald och olika bakgrund, är SMVK:s nya ledningsgrupp en överraskning. De heter Ann, Anna, Andreas, Lars-Erik, Karl, Eva och Gundela och är påfallande lika myndighetschefen Ann Follin (bilden) i kön, ålder, ursprung och utbildningsnivå, skriver Louise Brown och Ola Wong.

11 oktober - Dagens Samhälle
Mellanmjölksversion av kulturrevolutionen
Carl Lindstrand, advokat och civilekonom
Ola Wongs exponering av vad Alice Bah Kuhnke och Miljöpartiet ägnar sig 
åt på kulturdepartementet är berömvärd. Vad Alice Bah Kuhnke och Miljöpartiet ägnar sig åt på kulturdepartementet är oacceptabelt. ”

11 oktober-Expressen      
Uppfostringskonst på Etnografiska museet
Nils Forsberg – recension och debatt.

11 oktober - SVD
Hård facklig kritik mot chefen för Världskulturmuseerna
Elisabet Andersson: 
Anställda på Statens museer för världskultur larmar om missförhållanden, som ”locket på”-mentalitet, osakliga beslutsunderlag och kränkande särbehandling. I ett brev till kulturdepartementet menar fackliga företrädare att museichefen Ann Follin…

11 oktober-DN   
Ann Follin: Debatten baseras på osaklighet och förhastade slutsatser
Det föreligger ingen motsättning mellan att vara vetenskapligt förankrade kunskapsinstitutioner och att vilja nå en större och bredare publik. Dessa båda utgångspunkter är istället en förutsättning för varandra. För att locka fler och kanske ovana besökare, krävs ett långsiktigt strategiskt publikarbete.”

12 oktober-Expressen      
Bryr sig inte vänstern om kunskapsförfallet
Ola Wong svarar en gång till på allas inlägg.

12 oktober -SVT 
Facket: Locket på-mentalitet
Facket riktar hård kritik mot Statens museer för världskulturs chef Ann Follin. Missförhållanden, osakliga beslutsunderlag, särbehandling och ”locket på”–mentalitet. Det skriver de fackliga ordförandena i ett brev som inkommit till Kulturdepartementet.

12-oktober-2016 P1, Kulturnytt, Sveriges Radio
Kontroverserna kring Östasiatiska museet har nått Kina
Hanna Sahlberg, Sverige Radios Kina-korrespondent
”Det är synd att de kinesiska kulturföremålen står där borta hos människor som inte förstår sig på dem, så lämna tillbaka dem till Kina i stället.”

13 oktober -Syre
Befria kulturen från staten
I den lilla bubbla som består av Sveriges journalist- och kulturelit har det de senaste veckorna stormat runt världskulturmuseernas chef Ann Follin och hennes förslag på hur museerna kan utveckla sin verksamhet.

13 oktober -DN
Dagens ryska kulturpolitik visar varför politikerna ska hålla tassarna borta
Anna-Lena Laurén
”I Wongs artikel vittnar museipersonal på Sveriges stora museer om att det är förbjudet att uttrycka avvikande åsikt om den identitetspolitiska överideologin. De vågar inte ens uppträda under eget namn. ”

14 oktober -Expressen 
Museidebatten för oss tillbaka till 1960-talet
Debatten om Världskulturmuseernas framtid rör upp starka känslor. Per Wirtén skriver att Ola Wong sveper in saklig kritik i ideologiskt färgade anklagelser. Ola Wongs utfall rubbar mig inte en millimeter.

15 oktober- Aftonbladet  
Säkra kompetensen på svenska museer
Eva Myrdal, Christian Mühlenbock
DEBATT. I museidebatten som pågår nu saknas själva hjärtefrågan: Hur säkras kunskapsarbetet med samlingarna?

17 oktober 2016 Arkitekten 
Underskatta inte publiken
Kulturpolitikens kunskapsförakt är häpnadsväckande, anser Elizabeth B Hatz. 
”Vi behöver inte underhållning, vi behöver kunskap. Men inom kulturpolitiken råder stort kunskapsförakt.”
”Toppstyr man museerna, krymper, raderar och bakar ihop dem, förstör man deras särprägel och attraktion, det vill säga samlingarna och kunskapsbärarna.”

 

 

Monday
Oct102016

Läsarmejl om museidebatten

Läsarmejlen har vällt in till redaktionen och mig efter min artikel där jag ger replik på Alice Bah Kuhnke och andra som försökt kritisera min debattartikel och inledande krönika i SvD om politisering av museerna, det som lett till den sk. normdebatten som även rapporterats i kinesisk press. Vill du skriva på uppropet för att rädda Östasiatiska kan du göra det på den här länken.

Nedan är några läsarmejl:

 

Hej,
jag vill tacka för artikeln Ola Wong skrev 8 oktober-16.
Jag tycker Ola Wong beskriver något som börjar bli ett allmänt fenomen i Sverige. Kanske ser han det klarare eftersom han i viss mån kommer utifrån i sitt perspektiv.
I Sverige har vi en åsikt i taget sägs det. Kanske är det så, men jag tror det kan bero på att om man dristar sig till att ifrågasätta blir man angripen. Väldigt sällan på grund av man faktiskt säger, utan mer i vad som måste ses som mobbing i dess ursprungsform. Man blir förlöjligad, utpekad som avvikande och annorlunda. Man påstås ha en dold agenda, som kan vara osolidarisk eller destruktiv. Det sista någon vill är att lyssna till sakargument på ett intellektuellt hederligt sätt.
Varför det är på detta sätt har jag funderat mycket på. Kanske beror det på en slags förflackning av debatten, en ytlighet och anti-intellektualism. Identitetspolitiken är en stor återvändsgränd. Mediaträningen gör att människor inte orkar lyssna längre på politiker, då de ändå aldrig kommer ge ett riktigt svar.
Jag uppskattar därför Olas mod att börja tala om detta. Det är absolut negativt för vårt land om vi fortsätter framåt med denna inställning. Skriv gärna mer om fenomenet.
Med vänlig hälsning
Marie Collin
 Matts Willborg 
Datum: 8 oktober 2016 19:18
Ämne: Hyvens!
Till: ola.wong@svd.se


Ola, 
tack för alla dina klartänkta viktiga analyser och lättlästa krönikor i SvD! Dina senaste texter om styrningen av statens museer hör till höjdpunkterna. Jag tror de redan nu är en vattendelar mellan bra och dålig debatteknik. Du och andra som äntligen talar ur skägget kommer att bilda skola. Här min färska kommentar på FB:  

"Länk till Ola Wongs krönika i dagen SvD (8/10). Jag tror meningsutbytet kring MP:s och Alice Bah Kuhnkes med fleras syn på politik och kultur kommer att gå till historien. Det handlar på ett plan om ställningen för statens museer men är också typisk för dagens debatteknik där den som kastar en brandfackla sällan får raka svar eller klara argument som mothugg. Istället sveps texterna in i ett dunkel av det nyspråkliga fenomenet normkritik med alla dess förment korrekta och i sak förvillande, avledande och i realiteten triviala begrepp. Nåja, hur som helst, sätt av en timme och läs alla inlägg i den här debatten så kommer du riktigt nära samtiden."
Keep up the good work!
Med vänlig hälsning / Matts W

Från: <eva.nicklasson@enuab.se>
Datum: 8 oktober 2016 10:33:40 CEST
Till: <kulturdebatt@svd.se>
Ämne: Ola Wong/Kulturdebatt/8 oktober
Svara till: <eva.nicklasson@enuab.se>

Hej Ola
Appropå kultur, den 8 oktober 2016
Just så, behåll alla tre museerna och låt dem förbli just museer!!
(Hoppas att det vidarebefordras till dig trots den mer allmänna adressen)

För mig handlar museer om ting som visas upp. Jag var barn under 1970-talet där allting skulle petas in i en politisk kontext som effektivt dödande allt intresse för kulturens magiska möjligheter. Jag har hela mitt liv tillbringat långa stunder framför montrar beskådande  ting som är tillverkade långt borta i tid och rum, och fyllts av alla frågor om hur, varför, vad hände sedan, vem har använt detta, vilka känslor hade de och så vidare. Och det gäller inte bara vackra ting, utan också skräckfyllda saker som slavpiskor och egendomliga instrument som använts för att kunna plåga människor. När dessa ting plockas ihop i olika utställningar och lastas på med en uppsjö av olika teorier så försvinner frågorna och lämnar ofta väldigt lite utrymme till fantasin.
Jag tycker att man skall utveckla museerna, men storskalighet har aldrig varit en bra grogrund för originalitet och fackkunskap måste väl ändå var det som är grunden för all museal verksamhet. Det är trots allt så att det enda som finns är tingen - allt annat är någons tolkning av kontexten. Och för att kunna göra tankeväckande utställningar krävs mer än aldrig så korrekta ismer och teorier. Museets uppdraget måste ju slutligen bli att få besökarna att på hemvägen ställa frågorna och och vilja ha svaren. Vilket är grunden för den allmänbildning som samhället aldrig kan få nog av.

Med vänlig hälsning
Eva Nicklasson

Eva Nicklasson Utveckling AB

 

 

Tuesday
Oct042016

Läsarmejl om Historiska museet

Appropå artikeln i DN idag. Fick ett läsarmejl om hur det är att besöka historiska museet, där en av artikelförfattarna är forskningschef:
"Hej Ola, Jag heter Emma Bergman och tyckte din artikel om normkritiken på Världskulturmuseerna var intressant och angelägen. Jag tänkte du kunde vara intresserad av höra vad som möter en besökare på Historiska museet i Stockholm.

När jag besökte museet blev jag störd över hur museet överallt satt upp små skyltar med kommentarer från vanliga besökare som inte kunde något om svensk historia. Jag går på museum för att lära mig något och då vill jag att de skyltar som man använder dyrbar plats till ska vara skrivna av experter eller på annat sätt belysa historia. Vad som gjorde skyltarna helt befänga var att de allra flesta överhuvudtaget inte handlade om svensk historia! 
Vid ett medeltida skulturfragment får man veta att ett latinamerikanskt par ser likheter med detta fragment och latinamerikanska skulpturer. Vid en utställning om hur bomull kom till Sverige på 1700-talet får man veta att en nutida kvinna från ett afrikanskt land i sin barndom använde bomull för att rengöra tänderna. När man kommer till förra sekelskiftet då den svenska flaggan blir populär kommenterar en man från en av Turkmenistan att han dröm om ett fritt hemland och att kunna se sin egen flagga fladdra där. 
Jag vill betona att jag tycker det är intressant och viktigt att lära sig om andra länder och kulturer men om jag går på ett museum för svensk historia vill jag ju lära mig om mitt eget land. Är museiledningen rädda att museet på något sätt ska uppmuntra till enögd nationalism och rasism? Är det därför de har flikat in dessa, i just detta sammanhang, irrelevanta röster? 


Den värsta kommentaren fanns dock vid en utställning om häxbränningen på 1600-talet. Man kunde göra ett litet test för att avgöra hur stor risk man själv skulle löpa för att bli anklagad som häxa. Då kvinnlig kön var en stor riskfaktor fick man frågan om vilket kön man själv hade. Museethade då satt upp en kommentar från en homosexuell man som kände sig kränkt över att behöva ange sitt kön. Med tanke på den ödesdigra roll som kön spelade för dessa kvinnors fruktansvärda död är denna kommentar djupt okänslig och t o m kränkande. 
Jag vill här framföra att jag själv har en nära släkting som är transperson och att jag självklart stödjer HBTQ-personers kamp för rättigheter och respekt. 


Jag tycker det viktigt att man frångår en förlegad nationalistisk syn på svensk historia men detta måste göras på ett seriöst sätt och med utgångspunkt från att besökare faktiskt vill lära sig något. Vi har sju historiska minoriteter i detta land (detta om man utgår ifrån de officiella minoritetsspråken), en del av dem har levt i landet innan Sverige existerade som rike. Varför integerar inte Historiska museet dessa gruppers villkor genom tiderna i sin permanena utställning istället för att sätta upp irrelevanta skyltar? Har man inte expertis till detta på museet?
Med vänliga hälsningar,
Emma Bergman, historiejournalist."

 

Friday
Sep302016

Förslagen som hotar Östasiatiska överlämnade till regeringen

Nu har chefen för Statens museer för Världskultur Ann Follin överlämnat rapporten om Världskulturmuseernas framtid till kulturministern Alice Bah Kuhnke. Förslaget om byggnaderna:
"Myndighetens bedömning är att de tre föreslagna handlingsalternativen Fokus Gärdet + tillbyggnad, Nytt Världskulturmuseum Stockholm (nybyggnad) och Nytt Världskulturmuseum Stockholm (ombyggnad) har bäst förutsättningar"
Snabb kommentar: 
Östasiatiska är slut som självständigt museum och dömt att bli filial till Etnografiska eller misshandlas i sammanslagningen till helt nytt museum. Själva sammanslagningen i sin tur ser ut att ha alla förutsättningar att bli ett dyrt fiasko, likt polisreformen eller gamla dysfunktionella statens konstmuseer  – men många konsulter kommer bli glada på processen.

Den ursäkt som används för reformen är att finanserna är dåliga och det saknas rörliga medel.

Det är nu så att museet i Göteborg är det som är det svarta hålet i budgeten och går dåligt. Göteborgsmuseet har i särklass dyrast lokalhyra 25517 tkr och 2549 kr per kvadratmeter, jämfört med det billigaste Östastiska som har lokalkostnad på bara 7335 tkr och 1675 kr per kvadratmeter. Både Medelhavsmuseet och ÖM står sig hyfsat trots ytterst liten budget och krypande politisering. Varför vill man då göra om allt efter fiaskomodellen  i Göteborg?

Thursday
Sep082016

Regeringen gör museerna till propagandacentraler

Skrev en SvD-krönika om politiseringen och kunskapsföraktet som hotar att förstöra Östasiatiska och de andra Världskulturmuséerna, läs den här: "Redan när kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP) tillsatte Ann Follin som chef för Statens museer för världskultur förra året visade hon en häpnadsväckande brist på intresse för, tja, världens kulturer – bortom svensk inrikespolitik. Pressträffen handlade om att använda museerna för att "stärka toleransen för mångkultur".

Till den 30 september ska Follin presentera hur de ska förbättra den dåliga ekonomin, myndigheten gick 5,8 miljoner back 2015 och "tydliggöra världskulturuppdraget”. För detta har Follin lagt knappt 1,8 miljoner kronor på konsulter, däribland "stöd" till chefsgruppen och överintendenten Ann Follin, enligt MBL-förhandlingar den 25 augusti (fler fakturor på väg).  

Läs gärna styrdokumentet för den nya organisationen och chefsstruktur för statens museer för världskultur på den här länken, den präglas av chockernade populism, kunskapsförakt och politisering av museet. De flesta planer som presenterats innebär att Östasiatiska mister sina lokaler på sikt. Follin vill fördubbla besökarantalen genom att gå från vad "vi tycker är viktigt till det målgruppen tycker är relevant". Ett nytt Kids/Young Advisory Board ska upplysa sakkunskapen om det. Museumcheferna är avskaffade och chefsposterna besättsnumera av byråkrater och marknad-kommunikation, sakkunskapen har inget inflytande. Om Alice Bah Kuhnke och Ann Follin tror att de kan "stärka toleransen för mångkultur" genom att vingklippa de institutioner som faktiskt har kunskap om andra kulturer och istället trycka "mångkultur är bra" i halsen på folk så är det så dumt att jag faktiskt inte saknar ord, och de kan som sagt läsas här: http://www.svd.se/regeringen-forvandlar-museer-till-propagandacentraler

Page 1 ... 2 3 4 5 6 ... 71 Next 5 Entries »